Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Vi arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Telefon: 61 28 89 00
Telefaks: 61 05 76 01
E-postadresse: post@handverksinstituttet.no

 

 

Nye stipendiater på plass

Vi er stolte over å kunne presentere våre to nye treårige stipendiater i håndverk, som startet sitt arbeid hos oss 1. september 2015


Les mer

Seminar i Løfte håndverket

Fredag 25. september arrangerer Løfte håndverket seminar med tema:
- Organisering av små håndverksfag
- De nye håndverksstipendiatene
Sted: Maihaugen på Lillehammer


Les mer

Kurs i sying av dåpsluer

I regi av arrangementet Håndverk på Maihaugen inviterer Norsk håndverksinstitutt til kurs i sying av dåpsluer.


Les mer

Lærer å dreie rokk

Det er ikke mange som tilvirker nye norske rokker i dag. De fleste som kjøper seg ny rokk kjøper et utenlandsk produkt. Med ny tilvekst i denne delen av tredreierfaget kan det bli en endring på dette - om kundene vil.


Les mer

Søk i håndverksregisteret

Håndverksinstituttet styrker oversikten over utøvere innen tradisjonelle fag og teknikker. Synliggjør deg som håndverker ved å være søkbar i registrert.


Les mer

Våre prosjekter

NHU arbeider hvert år med mange dokumentasjons-
prosjekter rundt om i landet. Hovedmålet er å videreføre håndverkskunnskap ved at nye fagpersoner lærer av tradisjonsbærere.


Stipendiater i håndverk

Norsk håndverksinstitutt organiserer en treårig stipendiatordning. Ordningen er basert på handlingsbåren kunnskap og gir kvalifisering ut over videregående nivå.


Les mer

Små håndverksfag

Gjennom sekretariatet (SSV) arbeider Norsk håndverksinstitutt med å opprettholde og styrke fag som regnes som små og verneverdige.


Les mer

Søk i våre databaser

Håndverksregisteret   
Finn håndverker

ProBas
Prosjektdatabase
Lærebedrifter små og verneverdige fag
Søk etter lærebedrift