Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Vi arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Telefon: 61 28 89 00
Telefaks: 61 05 76 01
E-postadresse: post@handverksinstituttet.no

 

 

Nasjonal fortegnelse – et skritt nærmere

Den norske stat kommer ikke utenom kravet om å opprette en egen fortegnelse over immateriell kulturarv. Dette er en av lærdommene etter årets instruktørkurs i regi av UNESCO. Spørsmålet er heller om det skal opprettes én fortegnelse eller flere små – og når!


Les mer

Velfortjent St.Olavs Orden til Jon Bojer Godal

H.M. Kongen har utnevnt Jon Bojer Godal til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans fremragende innsats innenfor tradisjonshåndverk. Det er vel fortjent!


Les mer

Håndverksstipendiatene styrkes i statsbudsjettet 2016

Norsk Håndverksinstitutt har fått en økning i sitt faste tilskudd på 1.2 mill. kr fra Kunnskapsdepartementet i 2016. Midlene er en oppfølging av opptrappingen av antall håndverksstipendiater det ble lagt til rette for i Statsbudsjettet for 2015.


Les mer

Nye stipendiater på plass

Vi er stolte over å kunne presentere våre to nye treårige stipendiater i håndverk, som startet sitt arbeid hos oss 1. september 2015


Les mer

Lærer å dreie rokk

Det er ikke mange som tilvirker nye norske rokker i dag. De fleste som kjøper seg ny rokk kjøper et utenlandsk produkt. Med ny tilvekst i denne delen av tredreierfaget kan det bli en endring på dette - om kundene vil.


Les mer

Søk i håndverksregisteret

Håndverksinstituttet styrker oversikten over utøvere innen tradisjonelle fag og teknikker. Synliggjør deg som håndverker ved å være søkbar i registrert.


Les mer

Våre prosjekter

NHU arbeider hvert år med mange dokumentasjons-
prosjekter rundt om i landet. Hovedmålet er å videreføre håndverkskunnskap ved at nye fagpersoner lærer av tradisjonsbærere.


Stipendiater i håndverk

Norsk håndverksinstitutt organiserer en treårig stipendiatordning. Ordningen er basert på handlingsbåren kunnskap og gir kvalifisering ut over videregående nivå.


Les mer

Små håndverksfag

Gjennom sekretariatet (SSV) arbeider Norsk håndverksinstitutt med å opprettholde og styrke fag som regnes som små og verneverdige.


Les mer

Søk i våre databaser

Håndverksregisteret   
Finn håndverker

ProBas
Prosjektdatabase
Lærebedrifter små og verneverdige fag
Søk etter lærebedrift