Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Vi arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Telefon: 61 28 89 00
Telefaks: 61 05 76 01
E-postadresse: post@handverksinstituttet.no

 

 

Kurs i sying av dåpsluer

I regi av arrangementet Håndverk på Maihaugen inviterer Norsk håndverksinstitutt til kurs i sying av dåpsluer.


Les mer

Håndverksstipendiatene 2015 er Gry Grindbakken og Øystein Myhre

I Statsbudsjettet for 2015 har Regjeringen gjeninført ordningen for stipendiater i håndverk. Det betyr at Norsk håndverksinstitutt kan legge til rette for videreføring av håndverkskunnskap og spesialisering på et høyt utøvende nivå.


Les mer

Lærer å dreie rokk

Det er ikke mange som tilvirker nye norske rokker i dag. De fleste som kjøper seg ny rokk kjøper et utenlandsk produkt. Med ny tilvekst i denne delen av tredreierfaget kan det bli en endring på dette - om kundene vil.


Les mer

Hvor blir høvelbenken av?

Nå må kunst- og håndverksfaget tas på alvor og styrkes! Det var hovedbudskapet på et engasjert møte mellom fagmiljø og et lite utvalg sentrale stortingspolitikere.


Les mer

Søk i håndverksregisteret

Håndverksinstituttet styrker oversikten over utøvere innen tradisjonelle fag og teknikker. Synliggjør deg som håndverker ved å være søkbar i registrert.


Les mer

Våre prosjekter

NHU arbeider hvert år med mange dokumentasjons-
prosjekter rundt om i landet. Hovedmålet er å videreføre håndverkskunnskap ved at nye fagpersoner lærer av tradisjonsbærere.


Stipendiater i håndverk

Norsk håndverksinstitutt organiserer en treårig stipendiatordning. Ordningen er basert på handlingsbåren kunnskap og gir kvalifisering ut over videregående nivå.


Les mer

Små håndverksfag

Gjennom sekretariatet (SSV) arbeider Norsk håndverksinstitutt med å opprettholde og styrke fag som regnes som små og verneverdige.


Les mer

Søk i våre databaser

Håndverksregisteret   
Finn håndverker

ProBas
Prosjektdatabase
Lærebedrifter små og verneverdige fag
Søk etter lærebedrift